در باد خزانی

1) هنگام وداع

خواهی دانست

آن‎چه هنگام وداع تکان می‎خورد

دست‎های من بود

یا باد خزان...

 

2) درخت:

درخت

تنها یک کلمه از باد خزانی شنید

و همه برگ هایش را

به او بخشید...

/ 3 نظر / 20 بازدید

افرین لذت بردم[گل]

ELA

و همه برگهایش را به او بخشید[گل]