تمام دختران وطنم را عاشقم

خواب دیدم که شادی

که آمده‎ای

که بلند بلند می‎خندی

می‎خندی و امتداد موهای باز،

بازی می‎کند.

دیدم که قطره‎ی اشکی

توی چشم‎هات، با تو می‎دوید.

خواب دیدم که می‎دوی و می‎خندی و دختران وطنم

در امتداد موهات می‎دوند؛

در خیابان‎های منتهی به بزرگ‎راه

...........................................................................

 عکس، نِتی‎ست.

پی نوشت: برای دختران وطنم، که اندوهشان در خیابان و پیاده رو کنار آدم راه می‎رود. می‎ایستد و از پشت ویترین تماشا می‎کند. در کافه‎ها، قهوه و چای می‎خورد و در خانه شام و ناهار.

 

/ 0 نظر / 21 بازدید