سینما یعنی زندگی

دعوتِ عمومی:

 

دیشب از سرِ خستگی، یکسره از هر چه که هست، کامنتی نوشتم در وبلاگِ سنماییِ دوستم. آن‎جا نوشتم، چون از ظهر، تو دنیایِ فیلم‎هایی که دیده بودم می‎چرخیدم... این شد که خواستم حرفِ دلم را با سینما بزنم. آن دوست، لطف داشت و کامنت مرا به عنوان یک پست گذاشت... خوشحال می‎شوم شما هم به جمله‎ها اضافه کنید؛ هر طور که خودتان دوست دارید...

سینما یعنی زندگی

بخوانید و افتخار بدهید و شما هم بنویسید

/ 0 نظر / 9 بازدید