مثلِ گلوله‎ی مشقی که از تنِ پرنده عبور می‎کند

هیچ صدایی از او شنیده‎ای؟

ماشین‎ها مدام از روش رد می‎شوند؛

اتوبان را می‎گویم.

چه می‎شود کرد؟

زندگی این‎جوریست.

و یقه‎ی هر فیلسوفی را هم که می‎گیرم

آخرش در‎می‎آید که:

اقتضای طبیعتش این است.

و آدم...

آدم هم.

آدم که از یوزی و اِم-5

برای انسان خطرناک‏‎تر است.

مثلِ گلوله‎ی مشقی

که بدونِ صدا

تنِ پرنده را پاره‎ می‎کند و می‎رود

حرف

انسانِ ضعیف را؛

"انسانِ پوکِ پر از اعتماد".

تو

هیچ صدایی از اتوبان شنیده‎ای؟

من سال‎هاست پشت به باد می‎روم

در شانه‎ی اتوبان‎های ناتمام

و باد

هِی می‎زند، که: برو.

سال‎هاست که اشک‎هام

زودتر از خودم به مقصد می‎رسند.

با باد می‎روند و تنِ فردا را

بدونِ صدا پاره پاره می‎کنند...

این شعر می‎بایست کوتاه‎نر از این‎ها می‎شد:

من اتوبانم

ماشین‎ها از روم رد می‎شوند.

..........................................................

 

پی‎نوشت(1): این پست، یه بار نوشته شد، اما پاک شد. چون از شعرش راضی نبودم. چون شعرش صرفا ناله و زاری بود(چیزی که ازش بیزارم). بعد تغییر، نتیجه این شد. دوست دارم اگه چیزی می‎نویسم، چیزی برای عرضه داشته باشه.

پی‎نوشت(2): از والری عزیز، که برای اون پست نظر نوشته بود، عذر می‎خوام.امیدوارم نظرِ خوبش رو اینجا دوباره برام بنویسه.

/ 0 نظر / 23 بازدید