# شعرهای_خودانگیخته

تبارک‎الله ازین فتنه‎ها که در سرِ ماست

1) من، راهبی تنها، به این‎جا آمدم... به بلندی‎های هیمالیا... تیرک‎هایی در زمین فرونشاندم... زنگ‎ها و روبان‎هایی بهشان بستم... تا صدای باد را بهتر بشنوم.... ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 17 بازدید

بازیگران و تماشاگران بازی جهان! گوش کنید

  1) بازیگران! بازیگران خام‎دست جهان! "دومینو" برای ویرانی‎ست . . . 2)  زهی نردی که منِ خام‎دست با جهانِ بی تو می بازم!!! آن‎جا آن دور که تو ایستاده‎ای جز طرحی  از "حرکات" نمی‎بینی! و ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 16 بازدید